Wilma Caris-Verhallen – voorzitter (dr. mr.)

Zij kent een loopbaan als verpleegkundige in diverse sectoren van de zorg, universitaire opleiding psychologie (Arbeid en Organisatie), gewerkt en gepromoveerd bij het Nivel (onderzoek naar communicatie tussen zorgverleners en ouderen), achtergrond in het gezondheidsrecht. Momenteel is zij lid van de Raad van Toezicht bij De Wever in Tilburg en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Verder heeft zij zitting in een geschillencommissie, en in diverse klachtencommissies voor cliënten en medewerkers.

Charlotte Swolfs – secretaris (mr.)

Zij heeft een achtergrond in het gezondheidsrecht; zij was jarenlang verbonden als jurist aan een ziekenhuis waarin zij o.a. de klachten en claims in de portefeuille had. Zij participeerde in diverse (ziekenhuis) klachtencommissies. Naast deze secretarisrol, is zij eveneens lid raad van toezicht van een ZBC en lid van een adviesraad van kliniek.

Maarten Decates – artslid

Hij is vanaf 1983 actief in de ouderenzorg als resp. sociaal geriater, verpleeghuisarts en specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast is hij actief geweest als opleider van artsen, hoofd medische dienst, medeoprichter en medische directeur van een zorgorganisatie in de ouderenzorg en toezichthouder van een ziekenhuis. Hij is nog actief als medisch adviseur en SCEN-arts.

Chantal Sluijsmans – lid (dr.)

Zij werkt als geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Zij is zorgethica en geïnteresseerd in ethische vragen, zoals die zich voordoen op verschillende niveaus in de zorgorganisatie (bewoners, medewerkers, organisatie) en in ethische aspecten van professioneel handelen.

Ine van de Gevel - lid

Zij is sociaal wetenschapper, aanvankelijk werkzaam in de industrie. Daarna stapte zij over naar de geestelijke gezondheidszorg, o.a. als ondersteuner van zelfhulp en medezeggenschap van cliënten. Vervolgens werkte ze als cliëntvertrouwenspersoon in de jeugdzorg, nu als cliëntvertrouwenspersoon in de sector verpleging en verzorging en is ze lid van verschillende klachtencommissies.

Mary Timmermans - artslid

Zij is oorspronkelijk na haar studie begonnen als bedrijfsarts en heeft in 2001 de overstap gemaakt naar specialist ouderengeneeskunde. Zij werkte in meerdere verpleegtehuizen, zowel intra als extramuraal, is opleider geweest, tevens manager behandeling en de laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in de geriatrische revalidatie.