Heeft u een klacht over de wijze waarop zorg wordt uitgevoerd? Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) heeft u het recht om te klagen. Bij de Regionale Klachtencommissie Zorg 's-Hertogenbosch e.o. kunt u klachten over de zorg op een onpartijdige wijze laten behandelen en beoordelen. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht zorgvuldig en brengt hierover een (gegrond/ongegrond) advies uit aan de directie van de betreffende zorginstelling. Het is aan de zorginstelling om met inachtneming van dit advies, tot een oordeel over de klacht te komen.

Op deze website vindt u informatie over de klachtencommissie, de werkwijze en de aangesloten zorginstellingen.